- Hvad er en sikker psykiatri for dig?

Det spørgsmål besvarer patienter, pårørende, personale og ledelser i forbindelse med den verdensomspændende Sindets Dag den 10. oktober.  

- Dagen er en god anledning til at 'stoppe op' og spørge, hvad er en sikker psykiatri egentlig, og hvordan får vi skabt en sikker psykiatri, siger projektleder på Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Ifølge ham er det især vigtigt at få spurgt patienterne og de pårørende, da de ser psykiatrien fra et andet perspektiv end personalet og kan bidrage med relevante og nye idéer til en sikker psykiatri.

Udover patienter, pårørende, personale og ledelser bakker andre aktører i sundhedsvæsenet - blandt andre Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Karen Stæhr, sektorformand i FOA - op om Sindets Dag og giver deres bud på en sikker psykiatri. Se alle billederne.