Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Siden Sikker Psykiatris begyndelse i 2014 har projektenhederne markeret Sindets Dag d. 10. oktober, hvor hele verden sætter fokus på mental sundhed. Enhederne har benyttet dagen til at sætte ekstra fokus på forbedringsarbejdet, og i år var ingen undtagelse.

Psykiatrisk Center Tórshavn, som deltager i Sikker Psykiatri, havde sammen med andre organisationer lavet et arrangement, hvor der var oplæg, musik og båse.
På afsnittene tog de afsæt i årets tema 'Hvad er en sikker psykiatri for dig', og patienter, personale og pårørende fik sammen en snak om, hvad der skal til for at skabe en psykiatri med patientsikkerheden i top.

Cykling for en sikker psykiatri
 
Psykiatrisk Center Glostrup fejrede Sindets Dag med et 10 km cykelløb, hvor alle intensive og retpsykiatriske afsnit deltog. 

Der blev afholdt et 10 km cykelløb med velkomsttale ved John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune. Borgmester i Glostrup John Engelhardt sendte deltagerne afsted med et citat en patient: 

- Når jeg har en dårlig dag, så orker jeg næsten ingenting. Så er det som om man virkelig skal presse sig selv. Og hvis jeg så bliver lokket ud – så er det jo en fin dag bagefter.

På Psykiatrisk Afdeling Svendborg holdt man åbent hus om eftermiddagen med boder, musik, oplæg og debat.

I 1992 tog World Federation of Mental Health initiativ til den første Sindets Dag (World Mental Health Day) med det formål at skabe offentlig bevågenhed om psykisk sygdom og psykisk sundhed samt støtte de mennesker, der måtte være berørt af en sindslidelse.