Af Eva Rose Waldorff, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Nul selvmord under indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse. Sådan lyder målet i Sikker Psykiatris indsats om forebyggelse af selvmord. For at nå det mål inddrager personalet på Psykiatrisk Skadestue i psykiatrien i Aalborg systematisk de pårørende, fortæller den ledende sygeplejerske på afdelingen, Tina Goosmann Riis.

Hvordan inddrager I de pårørende?
Vi har altid forsøgt at inddrage pårørende – også før det blev 'moderne'. Men i forbindelse med Sikker Psykiatri har vi mere konsekvent spurgt dem, hvordan de ser på situationen. Når en ny patient kommer ind på afdelingen, bliver de pårørende hver gang opfordret til at komme med til samtalen, og er patienten alene, spørger personalet, om de har én, de vil have med. 

Under indlæggelsen er de pårørende normalt med til stuegang, og vi har afprøvet andre måder at inddrage på. Vi har for eksempel ringet til pårørende af patienter, der var kommet alene, og spurgt om de kunne hjælpe. En mor fra Sjælland, vi ringede til, ville gerne have sin datter boende. Så pigen kom derover i stedet for at blive indlagt. Det var egentlig et rigtig godt tiltag, men vi var nødt til at droppe det igen.

Hvorfor?
Vi kunne jo ikke altid få fat i de pårørende. Så ringede de pårørende tilbage senere, hvor det personale, der besvarede opkaldet, ikke vidste, hvad det handlede om. Det er forvirrende og frustrerende for alle parter.

Hvor systematiske er I med inddragelsen?
Vi har udarbejdet et lommekort til personalet om inddragelse af pårørende, som består af en række spørgsmål og nogle opmærksomhedspunkter. Det hjælper os med at huske at spørge om det rigtige i forbindelse med vurdering af selvmordsrisiko.

Alligevel ved vi ikke helt endnu, om vi gør dét, vi siger, vi gør. Vi har haft fokus på det i mange år, og min fornemmelse er, at vi er ret konsekvente. Men jeg ved også, at der tidspunkter, hvor det ikke bliver gjort. Nu skal vi til at måle på det, så det bliver spændende at se.

På Psykiatrisk Skadestue i Aalborg har personalet udarbejdet et lommekort, som skal sikre systematisk inddragelse af pårørende i forbindelse med vurdering af selvmordsrisiko.


Hvorfor er pårørendeinddragelse vigtigt for selvmordsforebyggelse?
Pårørende er med til at kvalificere den behandling, som vi måske kan stille i udsigt. For de kan sige noget om omstændigheder, patienten befinder sig i og kan kvalificere det, patienten selv fortæller os. Så kan vi bedre hjælpe. Derfor valgte vi at fokusere på pårørendeinddragelse som noget af det første, da vi kom med i Sikker Psykiatri.

Vi håber, det har en betydning, og at det kan hjælpe os med at hjælpe dem, der måske vil forsøge at begå selvmord. Men på nuværende tidspunkt er det svært at sige, om det har en direkte effekt. 

Jeg håber, at når pårørende er med, kan det åbne op for en samtale i hjemmet, og at det hjælper at få det sagt. Man skal kunne dele sin forpinthed med nogen, så man ikke gør noget drastisk.

Vi skal huske på, at de pårørende enormt gerne vil hjælpe og inddrages. De er jo bekymrede.

FOKUS PÅ FOREBYGGELSE AF SELVMORD

Den 10. september foregår den internationale dag for forebyggelse af selvmord, og det markerer Sikker Psykiatri.

Med budskabet 'Vi kan forandre et liv på ét øjeblik' sætter Sikker Psykiatri ekstra fokus emnet via artikler her på hjemmesiden, Twitter og aktiviteter på projektenhederne.