Hvert år forsøger mellem 6000 og 12000 danskere at tage deres eget liv, og omkring 600 danskere begår selvmord. Cirka 80 selvmord – næsten hvert syvende – sker under indlæggelse i psykiatrien.

For at accelerere arbejdet med at forebygge selvmord og selvmordsforsøg har Dansk Selskab for Patientsikkerhed sammen med 21 andre organisationer – heriblandt Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen – underskrevet en hensigtserklæring, der forpligter til at samarbejde om at mindske antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark.

En sikker psykiatri er en psykiatri uden selvmord. Derfor er det godt for patientsikkerheden, at der hersker stor enighed om, at det kræver en bred indsats på tværs af fagligheder, hvis vi skal ned på nul selvmord. Man kan ikke have andet mål end nul selvmord i psykiatrien. Til hvem skulle vi sige, at det er i orden at tage sit eget liv.

Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Brug erfaringer fra Sikker Psykiatri
Sammen med Danske Regioner, TrygFonden og Det Obelske Familiefond står Dansk Selskab for Patientsikkerhed bag projektet Sikker Psykiatri, hvor et af målene netop er, at forebygge selvmord under indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse fra en psykiatrisk afdeling. Det skal ske ved at indføre mere systematiske arbejdsgange og rutiner i forhold til screening og risikovurdering af selvmordstruede patienter.  

Derudover spiller patienter og pårørende en central rolle i projektet. De kommer helt ind i maskinrummet og bidrager med ideer til forbedringer på området. For eksempel deltog patienter og pårørende i det forberedende arbejde af indsatsen om selvmordsforebyggelse. 

- Organisationerne bag det nye partnerskab vil fremover arbejde for at sprede og bruge den viden, der er om de grupper, der er i risiko for selvmord. Her er det afgørende, at vi bringer erfaringerne fra Sikker Psykiatri ind i det nationale kvalitetsarbejde med at forebygge selvmord, siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Fokus på forebyggelse af selvmord 10. september
Partnerskabet bliver formelt tiltrådt fredag d. 8. september i forbindelse med den internationale dag for forebyggelse af selvmord d. 10. september, som projektenhederne i Sikker Psykiatri markerer. Med afsæt i budskabet for den verdensomspændende dag – ’Vi kan forandre et liv på ét øjeblik’ – vil der være forskellige aktiviteter på de enhederne, som sætter ekstra bevågenhed om forebyggelse af selvmord.

- Åbenhed, opmærksomhed og nærvær er første skridt på vejen til at forandre et menneskes liv og forebygge selvmord. Derfor inviterer personalet i forbindelse med Selvmordsforebyggelsesdagen brugerne og de pårørende til at tage et øjeblik og tale om emnet, som kan være vanskeligt at berøre, siger projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.