Den 2. oktober samles personale og ledelser fra projektenhederne i Sikker Psykiatri til det officielt sidste læringsseminar for at udveksle erfaringer og fejre resultater. Blandt deltagerne er også Karen Stæhr, sektorformand i FOA, og Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner.

Karen Stæhr har tidligere besøgt Regionspsykiatrien Viborg og set deres arbejde med at forebygge medicinfejl, tvang og selvmord samt sikre effektiv behandling af somatiske sygdomme ved hjælp af Sikker Psykiatris metoder. Hun roste forbedringsarbejdet og hæftede sig især ved den udbredte grad af tværfaglighed:

- Jeg oplevede, hvordan alle faggrupper bliver involveret i forbedringsarbejdet. For eksempel var jeg med til et refleksionsmøde, hvor en social- og sundhedsassistent kom med en ide til noget, som man kunne gøre på en anden og bedre måde. Den ide kommer hun med i et forum, hvor der sidder ledere, sygeplejersker og andre faggrupper. Sammen får de videreudviklet ideen, og det bliver gjort i en tone, hvor alle faglige input er lige gode, uanset hvilken fagperson de kommer fra.

>>> Læs interview med Karen Stæhr  


Besøg fra psykiatrien i London
Seminaret får også internationalt besøg. Den lægefaglige direktør fra NHS East London Foundation Trust kommer og fortæller om deres imponerende arbejde med at forbedre patientsikkerheden. 

Gennem flere års systematisk arbejde har psykiatri-distriktet - med over 5000 ansatte og et befolkningsunderlag på næsten halvanden million indbyggere - reduceret antallet af voldsepisoder med 42 procent. For at opnå det resultat har psykiatrien i London brugt PDSA'er, tidstro data og forbedringsledelse ligesom de psykiatriske enheder i Sikker Psykiatri

- East London har ved hjælp af en række systematiske tiltag formået at skabe en ny kultur præget af større åbenhed og mere samarbejde og dialog mellem medarbejdere og patienter. Og det har haft målbar effekt, siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

>>> Læs mere om forbedringsarbejdet i psykiatrien i London 


Forbedringsarbejdet fortsætter
På læringsseminaret vil der blive tid til et kig i krystalkuglen. For selvom Sikker Psykiatri officielt slutter ved udgangen af 2017, betyder det ikke et stop for den måde at arbejde med kvalitet og patientsikkerhed på i fremtiden.

Ifølge Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, flugter metoderne og tilgangen i Sikker Psykiatri med det nationale kvalitetsprogram, som Sundheds- og Ældreministeriet, Dansk Regioner og KL er ved at lægge rammerne for.

- I den sammenhæng er det vigtigt, at Sikker Psykiatri har understøttet, at patientsikkerhed i psykiateren er baseret på forbedringsarbejde. En indsats, som er båret ind i det nationale kvalitetsarbejde, skriver Erik Jylling i sit blogindlæg her på Sikker Psykiatris hjemmeside og uddyber:

- Ledelserne har en stor og obligatorisk opgave med at løfte de gode resultater fra projektet Sikker Psykiatri ind i det løbende arbejde, så kvalitetsforbedringer løbende spredes og fastholdes. 

>>> Læs Erik Jyllings blog indlæg


Læringsseminaret foregår på Comwell Kolding.

LÆRINGSSEMINAR 11

Sikker Psykiatri afholder det sidste læringsseminar den 2. oktober på Comwell Kolding.

>>> Se hele programmet