Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Det er ikke altid nemt at komme tilbage til dagligdagen efter at have været indlagt på en psykiatrisk afdeling. Blandt andet er risikoen for selvmord høj efter udskrivelse. 

Psykiatrien i Frederikshavn, som deltager i projekt Sikker Psykiatri, har lavet en udslusningsgruppe for at lette overgangen fra sygehus til dagligdagen derhjemme. 

Vi forsøger at hjælpe de udskrevne patienter med at få fat i livet igen.

Psykolog Mette Schou til Nordjyske Stiftstidende

Det hjælper at snakke
Hun har tre års erfaring som leder af disse udslusningsgrupper, som mødes til samtaler en gang om ugen. Her deler de udskrevet patienter om deres tanker, følelser og oplevelser samt giver gode råd til hinanden.  

- Når folk har været ramt af en psykisk sygdom, isolerer de sig ofte. Så hjælper det at snakke med andre i en tilsvarende situation. Det er godt at finde ud af, at man ikke er alene, og ved at tale med ligestillede om tingene får de måske nye perspektiver på liver, siger Mette Schou til Nordjyske Stiftstidende.

Hun deltager i møderne sammen med en sygeplejerske.

Udslusningsgruppen hjælper Mona
Det er frivilligt, om patienter vil deltage i en udslusningsgruppe. En af dem, som har taget imod tilbuddet er Mona Dahl.

Takket være gruppen har vi fået nogle redskaber til at håndtere de tanker og følelser, der opstår i forskellige situationer i hverdagen.

Mona Dahl til Nordjyske Stiftstidende

En af de ting, som hjælper Mona, er at skrive: 

- Jeg sætter mig til at skrive, når jeg om aftenen er ved at falde ned i et sort hul. Det er altid om aftenen, det sker, og så hjælper det at skrive og på den måde få sat ord på.

Ideen til udslusningsgrupperne udspringer af gode erfaringer med samværsgrupper i psykiatrien i Frederikshavn, som patienterne havde mulighed for at deltage i under indlæggelsen.

FOKUS PÅ FOREBYGGELSE AF SELVMORD

Den 10. september foregår den internationale dag for forebyggelse af selvmord, og det markerer Sikker Psykiatri.

Med budskabet 'Vi kan forandre et liv på ét øjeblik' sætter Sikker Psykiatri ekstra fokus emnet via artikler her på hjemmesiden, Twitter og aktiviteter på projektenhederne.