Den 10. september er den internationale dag for forebyggelse af selvmord, hvor budskabet er: Vi kan forandre et liv på et øjeblik. Patienter, pårørende, personale og ledelser i psykiatrien bakker op om dagen for at sætte fokus på et emne, der kan være svært at tale om.

- Åbenhed, opmærksomhed og nærvær er første skridt på vejen til at forandre et menneskes liv og forebygge selvmord. Derfor inviterer personalet i forbindelse med Selvmordsforebyggelsesdagen brugerne og de pårørende til at tage et øjeblik og tale om emnet, som kan være vanskeligt at berøre, siger projektleder i Sikker Psykiatri, Simon Feldbæk Peitersen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 

FOKUS PÅ FOREBYGGELSE AF SELVMORD

Den 10. september foregår den internationale dag for forebyggelse af selvmord, og det markerer Sikker Psykiatri.

Med budskabet 'Vi kan forandre et liv på ét øjeblik' sætter Sikker Psykiatri ekstra fokus emnet via artikler her på hjemmesiden, Twitter og aktiviteter på projektenhederne.